Reklamácia a vrátenie

Predávajúci poskytuje zákonnú záruku za akosť a úplnosť dodávky. Ak zistí kupujúci pri dodaní poškodenie obalu zásielky, musí túto skutočnosť oznámiť dopravcovi, zásielku nepreberať a vrátiť ju prostredníctvom dopravcu predávajúcemu. Ak zistí kupujúci po rozbalení zásielky vady, musí tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu vždy písomne ​​bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci je povinný si kompletnosť a neporušenosť zásielky skontrolovať
ihneď pri prevzatí, prípadné nezrovnalosti riešiť ihneď.

Reklamácia bude ohlásená emailom, v ktorý musí obsahovať:

  • dátum dodania tovaru
  • číslo objednávky
  • názov tovaru
  • reklamované množstvo
  • popis závady
  • návrh na vyriešenie reklamácie

Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu firmy KK Serafin s.r.o. K dolům 937/10 Praha 143 00

Pokiaľ je reklamovaná neúplnosť dodávky, musí byť navyše uvedené presné označenie chýbajúcej veci. Reklamáciu nie je možné uplatniť telefonicky.

Predávajúci je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 10 pracovných dní odo dňa jej obdržania.

Vrátenie tovaru kupujúcim je možné bez udania dôvodu do 14 dní po prevzatí zásielky. Kupujúci môže vrátiť celú zásielku v prípade, že je úplná a nepoškodená. Spoločne s tovarom musí kupujúci predávajúcemu zaslať späť tiež daňový doklad / faktúru, ktorá bude predávajúcim stornovaná/. Kupujúci môže vrátiť tiež časť zásielky v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar určený na vrátenie musí byť v neporušenom a nepoškodenom obale. Časť ceny za vrátený tovar bude predávajúcim vrátená kupujúcemu obratom po vybavení reklamácie, najneskôr do 14 dní. Náklady na dopravu vráteného tovaru predávajúcemu hradí kupujúci.

Reklamovať tovar nie je možné pokiaľ bol použitý, rozbalený z pôvodného obalu a poničený nedbanlivosťou kupujúceho.

Po vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný na jeho kontaktný email uvedený na reklamačnom formulári.

Formular pro reklamacii 

Formular pro odstoupenie SERAFIN